Helsetilsynet

Alvorlige hendelser i kirurgiske fag
Artikkel fra Rapport fra Helsetilsynet 5/2015