Hopp til hovedinnhold

Helseforetakenes interne oppfølging av alvorlige hendelser – hvordan kan tilsynsmyndighetene bidra?.
Artikkel fra Rapport fra Helsetilsynet 5/2015