Hopp til hovedinnhold

Svikt i behandling og oppfølging av pasient med sepsis i akuttmottaket
Artikkel fra Rapport fra Helsetilsynet 5/2015