Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

«–Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem

PDF

Publikasjonen i epub-format

epub

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk

Veileder kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2013-2014

Internserien 10/2012
PDF

Tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem

Artikkel fra Tilsynsmelding 2014
PDF

Barn som bor i fosterhjem har behov for og krav på individuelt tilpasset oppfølging fra barneverntjenesten. Både barna og deres fosterforeldre trenger oppfølging og veiledning. Barneverntjenesten har ansvaret for at barna får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet.

Landets fylkesmenn har gjennomført tilsyn med til sammen 94 barneverntjenester i 2013 og 2014. De 94 barneverntjenestene representerer 151 kommuner. I denne rapporten oppsummerer vi funnene.

Fylkesmennene fant svikt i tjenestene til barna i 71 av de 94 barneverntjenestene. Svikten viste seg på ulike områder. Det var store mangler når det gjaldt ledelse av barneverntjenestene. Dette førte til at barn og fosterforeldre ikke fikk den oppfølgingen de hadde krav på. Rapporten viser eksempler på at barn fikk for få besøk og for få muligheter til reell medvirkning.

Statens helsetilsyn ber landets barneverntjenester gjennomgå funnene i rapporten og vurdere sin egen virksomhet opp mot denne.