Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

Kvalifisert til kvalifisering? Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet i Nav

PDF

Publikasjonen i epub-format

epub

2013–14 Kvalifiseringsprogrammet

Søk etter tilsynsrapporter

Søk

Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram. Veileder for landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav 2013 og 2014

Internserien 3/2013
PDF

Er kommunene kvalifiserte til å kvalifisere?

Artikkel fra Tilsynsmelding 2014
PDF

Tilsyn med kvalifiseringsprogrammet

Sikrer norske kommuner gjennom styring og ledelse at arbeidet med kvalifiseringsprogrammet i Nav-kontorene utføres slik at de som har rett til program får det? Er programmene individuelt tilpasset, og blir deltakerne fulgt godt nok opp? I hvilken grad er brukerne involvert i prosessene?

Fylkesmennene har i 2013 og 2014 gjennomført landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet i Nav-kontorene.

Svikt i kommunens arbeid kan føre til at ikke alle som har rett til kvalifiseringsprogram får dette, eller at programmets innhold ikke er tilpasset deltakeren. Hvis deltakeren ikke følges opp i tilstrekkelig omfang kan det påvirke måloppnåelsen. De som har rett til program kan få dette én gang. Derfor er det avgjørende at arbeid med innhold og oppfølging utføres forsvarlig.

Vi oppsummerer her samlet resultat fra 90 rapporter fra tilsynet, og det er avdekket lovbrudd i 76 av de 90 kommunene. Kommunene styrer ikke tjenesten godt nok til å sikre forsvarlig tildeling, tilstrekkelig innhold eller oppfølging. Det er få spor av den viktige brukermedvirkningen.

Kommuner der det er funnet lovbrudd, må bringe forholdene i orden innen en gitt frist. Fylkesmannen følger opp disse kommunene.