Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon forside Barnas hjem

«Barnas hjem. Voksnes ansvar» Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner i 2018

PDF

Rapporten i epub-format

Epub

2018 Barneverninstitusjoner – forsvarlig omsorg

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk

Veileder for landsomfattende tilsyn i barnevernsinstitusjoner 2018: forsvarlig omsorg – forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang

Internserien 1/2018
PDF

Barnas hjem – de voksnes ansvar

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Barn som bor på barnevernsinstitusjon skal få forsvarlig omsorg og behandling. De er i en sårbar livssituasjon. De lever og bor under institusjonens omsorg, uten daglig nærhet til sin opprinnelige familie. De skal bli behandlet hensynsfullt og med respekt for sin integritet, og deres rettssikkerhet skal ivaretas. Det bor i dag ca. 1200 barn på barnevernsinstitusjon.

Tilsynet viser at det sviktet flere steder i hvordan institusjonene gjorde seg kjent med barnet og systematisk fulgte opp og vurderte barnets uttalelser om egen situasjon. At de ansatte kjenner barnet godt og vet hvilke utfordringer barnet har, er nødvendig for å kunne gi forsvarlig omsorg og forebygge bruk av tvang.

Ledelsen i institusjonene med svikt hadde ikke tilstrekkelig oversikt over om de ansatte gjorde det som var planlagt og bestemt. Ledelsen sikret heller ikke at feil ble oppdaget, evaluert eller korrigert. Dette førte til at barn fikk uforsvarlige tjenester.