Hopp til hovedinnhold

Forskrivning av for mye sentralstimulerende legemidler til AD/HD-pasienter
Artikkel fra Tilsynsmelding 2014