God ledelse er avgjørende for god pasientsikkerhet 
Artikkel fra Tilsynsmelding 2014