Når helsepersonell har ein avgrensa autorisasjon.
Artikkel fra Tilsynsmelding 2015.