Og elles meiner Statens helsetilsyn at ...
Artikkel fra Tilsynsmelding 2015.