Hopp til hovedinnhold

Tilsyn på omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar. Korleis er det, og korleis blir det?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2015.