Hopp til hovedinnhold

Bedre metode for tilsynsintervju med samiske tjenestemottakere – reell brukermedvirkning
Artikkel fra Tilsynsmelding 2016