Blodforgiftning krever rask behandling
Artikkel fra Tilsynsmelding 2016