Helsetilsynet

Mangelfull journalføring gir dårlig pasientbehandling
Artikkel fra Tilsynsmelding 2016