Hopp til hovedinnhold

NOU 2015:11 Med åpne kort – forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene Artikkel fra Tilsynsmelding 2016