Ungdom uten sikkerhetsnett?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2016