Medisinsk forskning, endringer i prosjekter og opprettelse av forskningsbiobanker må være forhåndsgodkjent

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF