Når helsepersonell utfører alternativ behandling

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF