Hopp til hovedinnhold

Lover og forskrifter

Tolkninger og rundskriv m.m.

Bøker som samler tolkninger og annet regelverk, kommentarutgaver o.l.

Barnevernsloven av 2022

 • Stette, Ø (red). Ny barnevernslov - planlagt iverksatt fra 01.01.2023. Oslo: Fagbokforlaget, 2022. Med bl.a. lovspeil og kommentarer fra forarbeidene.
 • Stette, Ø. Barnevernsloven 2023. Med forskrifter og forarbeid. Oslo: Fagbokforlaget, 2023. De nye forskriftene er satt inn under paragrafene de er hjemlet i, inneholder også Bufdirs beskrivelse av de viktigste endringene i den nye loven.

Tidligere barnevernlov, opphevet 1. januar 2023

 • Ansvarsforhold for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven med tjenester som hører inn under annet lovverk. Av Kirsten Sandberg. Internserien 6/2015 (pdf) Ikke oppdatert i henhold til ny barnevernslov av 2021 og barnevernsreformen
 • Barnevern 2018–2020: dokumentsamling. Marie-Louise Holmstedt (red.) Oslo : Stray Vyrje & Co, 2018. 1376 s. Regelverk om barnevern, lovtekster, forskrifter, retningslinjer, rundskriv, departementsuttalelser og avtaleskjemaer.
 • Lindboe, K. Barnevernloven, lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100. Oslo: Gyldendal, 2011. Fulltekst hos Nettbiblioteket Bufdir/Rettsdata.
 • Ofstad, K, Skar, R. Barnevernloven med kommentarer. Oslo: Gyldendal akademisk, 2015. Fulltekst hos Nettbiblioteket Bufdir/Rettsdata.

Andre viktige nettsteder

Tidsskrifter

 • Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB)
  Idunn Sammendrag
 • Tidsskriftet Norges barnevern
  Idunn Sammendrag