Hopp til hovedinnhold

Lover, forskrifter, tolkninger og rundskriv m.m.

Bøker som samler tolkninger m.m., kommentarutgaver

Barnevernsloven av 2022

  • Stette, Ø (red). Ny barnevernslov - planlagt iverksatt fra 01.01.2023. Oslo: Fagbokforlaget, 2022. Med bl.a. lovspeil og kommentarer fra forarbeidene.
  • Stette, Ø. Barnevernsloven 2023. Med forskrifter og forarbeid. Oslo: Fagbokforlaget, 2023. De nye forskriftene er satt inn under paragrafene de er hjemlet i, inneholder også Bufdirs beskrivelse av de viktigste endringene i den nye loven.

Tidligere barnevernlov, opphevet 1. januar 2023

Andre viktige nettsteder

Tidsskrifter

  • Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB)
    Idunn Sammendrag
  • Tidsskriftet Norges barnevern
    Idunn Sammendrag