Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn

Rundskriv før 2002

Mange av rundskrivene som ble utgitt av Statens helsetilsyn før 1. januar 2002 forvaltes nå av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket. Disse rundskrivene er slettet hos oss i februar 2023. 

Tidligere publiserte rundskriv kan fås ved henvendelse til nettredaksjonen. Men spørsmål om gyldighet og ev. hvilket regelverk som erstatter, må rettes til etatene som nå har forvaltningsansvaret.

Vi får mange spørsmål om IK-44/89 Avdelingskoder – helseinstitusjoner. Dette er publisert hos Direktoratet for e-helse Vedlegg 1 til IK-44/89