Helsetilsynet

Statens helsetilsyn 1992–2017

Helsedirektoratet - Utgitt av Statens helsetilsyn men forvaltes av Helsedirektoratet 1989–2001

Mange av rundskrivene utgitt av Statens helsetilsyn før 1.1.2002 forvaltes nå av Helsedirektoratet (og noen av Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket). Det er disse organene som tar stilling til innholdet, gyldighet og behovet for ajourføring eller eventuell sletting. Spørsmål knyttet til rundskrivenes innhold m.v. rettes til Helsedirektoratet på telefon 810 200 50 eller på e-post: