Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn

 

Helsedirektoratet - Utgitt av Statens helsetilsyn men forvaltes av Helsedirektoratet 1989–2001

Mange av rundskrivene utgitt av Statens helsetilsyn før 1.1.2002 forvaltes nå av Helsedirektoratet (og noen av Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket). Det er disse organene som tar stilling til innholdet, gyldighet og behovet for ajourføring eller eventuell sletting. Spørsmål knyttet til rundskrivenes innhold m.v. rettes til Helsedirektoratet på telefon 810 200 50 eller på e-post:   

IK-2/1997. Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom) Rundskriv IK-2/1997 er opphevet og fjernet fra nettsidene våre, etter anmodning fra Helsedirektoratet. Informasjonen i rundskrivet er utdatert. E-post fra Helsedirektoratet 29. januar 2019.

IK-25/96. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Rundskriv IK-25/96 er opphevet og fjernet fra nettsidene våre, etter anmodning fra Helsedirektoratet. Informasjonen i rundskrivet er utdatert. E-post fra Helsedirektoratet 16. juni 2022.