Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn

IK-1/2018. Retningslinjer for behandling av saker etter helsepersonelloven § 67 – vurdering av spørsmål om etterforskning og påtale. Gjelder ikke lenger, helsepersonelloven § 67 er endret fra 1. juli 2022, og Statens helsetilsyn skal ikke lenger ta stilling til om det skal begjæres påtale.

IK-2/2017

Informasjon deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den. Erstatter rundskriv IK-1/2009. Innholdet i dette rundskrivet er identisk med IK-1/2009, revidert versjon 2017.

IS-2231

Prosedyrer for rusmiddeltesting, Helsedirektoratet 2014.

Helsedirektoratet
IK-1/2017 (pdf)

Informasjon til deg som har mistet rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og/eller B eller som har gitt frivillig avkall på den. Erstatter rundskriv IK-3/2009.

Rundskriv før 2002

Mange av rundskrivene som ble utgitt av Statens helsetilsyn før 1. januar 2002 forvaltes nå av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Direktoratet for medisinske produkter – DMP (tidligere Legemiddelverket). Disse rundskrivene er slettet hos oss i februar 2023. 

Tidligere publiserte rundskriv kan fås ved henvendelse til nettredaksjonen. Men spørsmål om gyldighet og ev. hvilket regelverk som erstatter, må rettes til etatene som nå har forvaltningsansvaret.

Vi får mange spørsmål om IK-44/89 Avdelingskoder – helseinstitusjoner. Dette er publisert hos Direktoratet for e-helse Vedlegg 1 til IK-44/89