Helsetilsynet

Tidligere publiserte tolkningsuttalelser kan fås ved henvendelse til nettredaksjonen.

Alternativ behandling

Ansvarsforhold

Behandling mot rusmiddelmisbruk

Brukerstyrt personlig assistent

Helsepersonell

Kommuners kjøp av helse – og omsorgstjenester fra andre offentlige eller private tjenesteytere

Koordinatorrollen

LAR

Opphold i institusjon/bofellesskap

Pasientjournal

Psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven – fortolkninger og uttalelser. meny hos Helsedirektoratet

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Taushetsplikt

Vederlagsbestemmelser for opphold i kommunale institusjoner og avlastningstiltak

Øyeblikkelig hjelp