Hopp til hovedinnhold

Tolkninger, uttalelser og brev fra Helsedirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Sivilombudet

Utvalg av tolkninger som ikke er publisert andre steder

Tidligere publiserte tolkningsuttalelser kan fås ved henvendelse til nettredaksjonen.

Alternativ behandling

Ansvarsforhold

Behandling mot rusmiddelmisbruk

Brukerstyrt personlig assistent

Helsepersonell

Kommuners kjøp av helse – og omsorgstjenester fra andre offentlige eller private tjenesteytere

LAR

Opphold i institusjon/bofellesskap

Pasientjournal

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Taushetsplikt

Vederlagsbestemmelser for opphold i kommunale institusjoner og avlastningstiltak

Øyeblikkelig hjelp