Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren skal undersøke hvordan meldeplikten til barnevernet praktiseres i barnehager, skoler, helsestasjon og skolehelsetjenesten. 

Utdanningsdirektoratet og Statens helsetilsyn har utviklet et felles tilsyn for å legge til rette for at statsforvalteren kan gjøre samtidige undersøkelser av meldeplikten på flere områder. Formålet med tilsynet er å bidra til å øke etterlevelse av meldeplikten slik at barn som er utsatt for omsorgssvikt får nødvendig hjelp.

Helsetilsynet og Utdanningsdirektoratets veileder for felles tilsyn med meldeplikten til barnevernet Utdanningsdirektoratet