Hopp til hovedinnhold

Sjølmeldingstilsyn er form for tilsyn basert på at virksomheter og kommuner selv gjør en gjennomgang på et begrenset område, bedømmer egen praksis, og melder resultater og plan for eventuell utbedring til tilsynsmyndigheten. Helsetilsynet har foreløpig begrenset erfaring med bruk av sjølmelding i tilsynssammenheng. Tilsynsformen utprøves i forbindelse med eldretilsynssatsingen i 2010, og temaet er legemiddelhåndtering.

Tilsynet består i at kommunene får tilsendt et skjema med spørsmål om hvordan legemiddelhåndteringen praktiseres i egen virksomhet. Etter spørsmålene følger en redegjørelse for kravene til legemiddelhåndtering som følger av legemiddelhåndteringsforskriften. Kommunen skal gjennom å rette egne svar avdekke eventuelle avvik fra forskriftens krav i egen virksomhet, og så sende inn plan for retting av avvik til statsforvalteren, som i sin tur skal vurdere planen.