Hopp til hovedinnhold

Stikkprøvetilsyn er en form for tilsyn som tilsynsmyndighetene foreløpig har begrenset erfaring med. Tilsynsformen utprøves i forbindelse med eldretilsynssatsingen. Temaet er hvordan kommunene fanger opp og imøtekommer behovet for avlastningstiltak hos hjemmeboende eldre.

Et gitt antall saker innhentes fra kommunen. Ut fra dette materialet vurderer og bedømmer statsforvalteren om kommunen ivaretar plikten til forsvarlig saksutredning, individuell vurdering, lovens krav til vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.

Resultatet presenteres for kommunen ved å vise til at f.eks. i x av et gitt antall saker er ikke lovens krav på områdene tilfredsstilt. Kommunen skal så følge opp funnene og redegjøre for hvordan kommunen skal sikre at alle saker behandles etter loven fremover.