Hopp til hovedinnhold

Uanmeldt tilsyn innebærer som alt annet tilsyn innhenting og vurdering av informasjon for å avklare om virksomheten drives i samsvar med lovgivningen. På samme måte som ved gjennomføring av tilsyn gjennom for eksempel systemrevisjoner, må uanmeldt tilsyn baseres på alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper om forsvarlig myndighetsutøvelse og god forvaltningsskikk.

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge forholdene for gjennomføringen av tilsynet. Personell og ledere som er til stede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor tjenestemottakerne. Tilsynet bør derfor ikke bli så omfattende at det fremstår som en komprimert uanmeldt systemrevisjon.

Uanmeldt tilsyn kan gjennomføres i offentlige og private institusjoner, administrative enheter (f.eks. bestillerkontor, utførerenhet el.) og personellbaser (f.eks. i omsorgsboliger). Uanmeldt tilsyn kan ikke gjennomføres i private hjem eller beboernes private enheter i for eksempel omsorgsboliger med mindre det foreligger tydelig hjemmel for det.