Hopp til hovedinnhold

Enslige mindreårige som er under 15 år når de søker asyl får et bo- og omsorgstilbud i regi av barnevernstjenesten. For de mellom 15 og 18 år er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som har omsorgen, og de tilbys innkvartering i egne asylmottak for enslige mindreårige. Noen kommer også med andre voksne som ikke har foreldreansvar, som er det vi kaller en følgeperson. Disse bor sammen på ordinære mottak. Uavhengig av om enslige mindreårige bor i egne mottak eller i ordinære mottak er det asylmottaket ved driftsoperatør som utøver omsorgen på vegne av UDI.

Det er viktig at de som har bekymringer for forholdene på mottak for enslige mindreårige asylsøkere, eller barn med følgepersoner i ordinære mottak, gir denne informasjonen til Statsforvalteren i Oslo og Viken.