Hopp til hovedinnhold

Velfungerende IKT-systemer er avgjørende for å gi forsvarlige tjenester. Utviklingen drives av fagmiljøenes blikk for og tilgangen på nye, teknologiske muligheter, og av befolkningens og myndighetenes forventninger.

Dette utfordrer tilsynet. Tilgang, egnethet og tjenestefaglig kvalitet i tjenestenes IKT-systemer vil i økende grad bli tema ved de tilsyn som skal gjennomføres. Tilsynet, som ble etablert i 2019, skal både være spisset mot IKT-problemstillinger, og ivareta IKT-perspektivet når bruk av digitale løsninger kan være en del av en problemstilling. Vi vil ta utgangspunkt i det pasient- og brukernære.

For at Statens helsetilsyn og statsforvalterne skal kunne løse tilsynsoppgavene på dette området, er det nødvendig å ha et fagmiljø med spesialkompetanse og å se tjenesteyting og teknologi i sammenheng.

I arbeidet med å etablere tilsyn med IKT i tjenestene, har Statens helsetilsyn rettet fokus mot spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. På sikt skal fagkompetansen som bygges opp også brukes inn i tilsyn på sosial- og barnevernsområdet.