Helsetilsynet

Alvorlege manglar ved diskresjon og journalføring i kirurgien
Artikkel fra Tilsynsmelding 2005.