Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Artikler fra tilsynsmelding 2012

Fra denne lista går alle lenkene direkte til artiklene i pdf. Lista er alfabetisk.

Tilsynsmelding 2012

PDF

Artikler

Arbeidshelse er folkehelse

Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd

Bredt søkelys på tjenester til barn og unge

«Det neste barnet» – hvordan kan sjefen gjøre en forskjell!

Egenkontrollverktøy til kommunene for å kartlegge underernæring hos eldre

Felles arbeid for kvalitet

Glemmer kommunen barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier?

Hvor kan det svikte i helseforskningen?

Hvordan gikk det med de utskrivningsklare?

Hvordan kan arbeidsgiver forebygge, avdekke og følge opp svikt hos helsepersonell?

Kartlegging av tilbud til rusmiddelavhengige – et eksempel på områdeovervåking

Krav til fertilitetsklinikker blir ikke alltid overholdt

Myter og anekdoter eller realiteter?

Når det skjer alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten – hva da?

Når pasienten ikke ønsker hjelp

Og for øvrig mener Statens helsetilsyn at ..

Statlig tilsyn – en viktig del av velferdsstaten

Stor variasjon i tilsynssakene

Tall og fakta 2012

Tilsyn med markedsføring av alternativ behandling

Tilsyn setter fart på kommunenes forbedringsarbeid

To tilsynssaker om medisinsk og helsefaglig forskning

Tvungen helsehjelp i sykehjem

Veien tilbake til autorisasjon etter tilbakekall på grunn av rusmiddelmisbruk