Helsetilsynet

Har rusreformen gitt et bedre behandlingstilbud til rusmiddelmisbrukere?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2006.