Hopp til hovedinnhold

En mottaker av honorar er personer som ikke er ansatt i en statlig virksomhet, men som likevel skal ha utbetalt et honorar og/eller ha refundert utgifter til reise eller andre utlegg.

Selvbetjeningsløsningen skal erstatte blanketter som har blitt benyttet tidligere, og tilgjengelig funksjonalitet i løsningen er:

 • Registrere reiser
 • Registrere utgiftsrefusjoner
 • Betaling for oppdrag
 • Se tidligere registrerte reiser
 • Se tidligere registrerte oppdrag
 • Se lønnsslipp
 • Se og endre personlig profil
 • Tilgang til innkurv

Når du har oppdrag for Statens helsetilsyn skal du logge på Betalmeg via DFØ sin nettside.

(Pålogging gjør du med elektronisk ID. Enten MinID, BankID, Buypass eller Comfides (ID-porten).

Før du kan kreve refusjon så må bruker være opprettet, og aktuelt skjema må fylles ut og sendes inn til Statens helsetilsyn. Når bruker er opprettet, så vil du motta en e-post om dette.

Veiledning og brukerstøtte

Utfyllende brukerveiledninger, inkludert videoveiledninger, finner du her:

Selvbetjeningsportal for mottaker av honorar (Betalmeg)

Ved spørsmål av teknisk art kan du ta kontakt med DFØs kundesenter:
Telefon 400 18 659, e-post

Har du spørsmål knyttet til selve oppdraget eller administrative forhold rundt dette, tar du kontakt med din kontaktperson i Statens helsetilsyn i stedet.

Aktuelle lønnarter for honorar

Honorarkrav må registreres med korrekt utgiftstype for å sikre korrekt utbetaling og rapportering.
Disse utgiftstypene er de meste aktuelle for Statens helsetilsyn:

 • 5534 – Honorar timer
 • 5535 – Honorar (forhåndsavtalt honorar, ikke timer)

Kvitteringer og andre bilag

For å kunne godkjenne utbetalingen, må alle nødvendige kvitteringer og bilag legges ved. Dette gjøres fortrinnsvis digitalt: last opp dine vedlegg i .pdf-format når du oppretter kravet. Digital innlevering av bilag er sikrere og gir raskere utbetaling enn fysisk innsending.
Nødvendige bilag inkluderer:

 • Kvitteringer for reiseutgifter (med unntak av kvitteringer for billigste offentlige kommunikasjon – f.eks. buss eller minipris på tog)
 • Kvitteringer for utlegg som skal refunderes
 • Timelister

Dersom du ikke har muligheter til å legge ved kvitteringer digitalt, så kan disse sendes fysisk til Statens helsetilsyn v/AE, Postboks 231 Skøyen, 0213 Oslo

Merknader/referanser

For å sikre raskest mulig behandling av dine krav, bør du benytte merknadsfeltet til å opplyse om kontaktperson eller tilsvarende.

Hva om oppdragstakere/eksterne er tilknyttet flere firma?

Oppdragstakere/eksterne vil etter pålogging via ID-porten få opp en nedtrekksliste som viser tilgjengelige virksomheter dersom vedkommende har oppdrag hos flere av DFØs kundevirksomheter samtidig. Oppdragstakere/eksterne må da velge riktig virksomhet og gjøre sine registreringer for angitt virksomhet.