Helsetilsynet

En mottaker av honorar er personer som ikke er ansatt i en statlig virksomhet, men som likevel skal ha utbetalt et honorar og/eller ha refundert utgifter til reise eller andre utlegg.

Selvbetjeningsløsningen skal erstatte blanketter som har blitt benyttet tidligere, og tilgjengelig funksjonalitet i løsningen er:

 • Registrere reiser
 • Registrere utgiftsrefusjoner
 • Betaling for oppdrag
 • Se tidligere registrerte reiser
 • Se tidligere registrerte oppdrag
 • Se lønnsslipp
 • Se og endre personlig profil
 • Tilgang til innkurv

Når du har oppdrag for Statens helsetilsyn skal du logge på og kreve refusjon via ID-porten 

(Pålogging gjør du med elektronisk ID. Enten MinID, BankID, Buypass eller Comfides (ID-porten).

Veiledning og brukerstøtte

Utfyllende brukerveiledninger, inkludert videoveiledninger, finner du her:

Selvbetjeningsportal for mottaker av honorar (Betalmeg)

Ved spørsmål av teknisk art kan du ta kontakt med DFØs kundesenter:
Telefon 400 18 659, e-post

Har du spørsmål knyttet til selve oppdraget eller administrative forhold rundt dette, tar du kontakt med din kontaktperson i Statens helsetilsyn i stedet.

Aktuelle lønnarter for honorar

Honorarkrav må registreres med korrekt utgiftstype for å sikre korrekt utbetaling og rapportering.
Disse utgiftstypene er de meste aktuelle for Statens helsetilsyn:

 • 5534 – Honorar timer
 • 5535 – Honorar (forhåndsavtalt honorar, ikke timer)

Kvitteringer og andre bilag

For å kunne godkjenne utbetalingen, må alle nødvendige kvitteringer og bilag legges ved. Dette gjøres fortrinnsvis digitalt: last opp dine vedlegg i .pdf-format når du oppretter kravet. Digital innlevering av bilag er sikrere og gir raskere utbetaling enn fysisk innsending.
Nødvendige bilag inkluderer:

 • Kvitteringer for reiseutgifter (med unntak av kvitteringer for billigste offentlige kommunikasjon – f.eks. buss eller minipris på tog)
 • Kvitteringer for utlegg som skal refunderes
 • Timelister

Dersom du ikke har muligheter til å legge ved kvitteringer digitalt, så kan disse sendes fysisk til Statens helsetilsyn v/AE, Postboks 231 Skøyen, 0213 Oslo

Merknader/referanser

For å sikre raskest mulig behandling av dine krav, bør du benytte merknadsfeltet til å opplyse om kontaktperson eller tilsvarende.

Hva om oppdragstakere/eksterne er tilknyttet flere firma?

Oppdragstakere/eksterne vil etter pålogging via ID-porten få opp en nedtrekksliste som viser tilgjengelige virksomheter dersom vedkommende har oppdrag hos flere av DFØs kundevirksomheter samtidig. Oppdragstakere/eksterne må da velge riktig virksomhet og gjøre sine registreringer for angitt virksomhet.