Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Tidligere Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud

Fylkeslege og avdelingsdirektør Oslo og Viken

konst. fylkeslege
Helga Arianson
Bente Rygg
avdelingsdirektør
Bente Rygg

Statsforvalteren i Oslo og Viken, Helseavdeling og Sosial- og familieavd.

Postadresser: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325. 1502 Moss
Besøksadresse Moss: Vogts gate 17
Besøksadresse Oslo: Holberg Terrasse, Stensberggata 27
Besøksadresse Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 (DBC - Drammen stasjon Business Center)
Telefon sentralbord: 69 24 70 00
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder helse- og omsorgstjenester:
konst. fylkeslege Helga Arianson

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i NAV og barnevern:
avd. dir. Bente Rygg

Statsforvalteren i Oslo og Viken sin hjemmeside

Ansatte

Tilsynsrapporter Oslo (fra 2020)

Tilsynsrapporter Viken (fra 2020)

Tilsynsrapporter – Østfold

Tilsynsrapporter – Akershus

Tilsynsrapporter – Oslo

Tilsynsrapporter – Buskerud

Statsforvalteren i Innlandet

Tidligere Hedmark, Oppland

Fylkeslege og direktør

Virksomhetsdirektør Eli Blakstad

velferdsdirektør Eli Blakstad

Fylkeslege Harald Vallgårda

fylkeslege
Harald Vallgårda

Direktør Solveig Hansen

avdelingsdirektør Solveig Hansen

Ida Kjerschov Harstad

avdelingsdirektør Ida Kjerschow Harstad

Statsforvalteren i Innlandet, Sosial- og helseavdelingen

Postadresse:
Postboks 987. 2604 Lillehammer
Besøksadresse Lillehammer: Statens hus, Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer
Besøksadresse Hamar:
Statens hus, Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon sentralbord:
61 26 60 00 
Faks: 61 26 61 67
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Virksomhetsområde helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie: direktør Eli Blakstad

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav og barneverntjenester: direktør Solveig Hansen, Sosial - og barnevernavdelingen

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som helse- og omsorgstjenester: Harald Vallgårda, Helse- og omsorgsavdelingen

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling barnevern og familie: Ida Kjerschow Harstad

Statsforvalteren i Innlandet sin hjemmeside

Ansatte

Tilsynsrapporter – Innlandet

Tilsynsrapporter – Hedmark

Tilsynsrapporter – Oppland

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Tidligere Vestfold, Telemark

Fylkeslege og avdelingsdirektør Vestfold og Telemark
Sigmund Skei
fylkeslege
Sigmund Skei
utdanningsdir. Kari Evensen
utdanningsdirektør
Kari Evensen

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Avdeling for helse og sosial - Avdeling for oppvekst og opplæring

Postadresse: Postboks 2076, 3103 Tønsberg
Besøksadresse Tønsberg: Grev Wedels gate 1, 3111 Tønsberg
Besøksadresse  Skien: Gjerpensgate 10, 3716 Skien
Telefon sentralbord: 33 37 10 00
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Sigmund Skei

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet: 
utdanningsdirektør Kari Evensen

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sin hjemmeside

Ansatte 

Tilsynsrapporter – Vestfold og Telemark

Tilsynsrapporter – Vestfold

Tilsynsrapporter – Telemark

Statsforvalteren i Agder

Tidligere Aust- og Vest-Agder

Fylkeslege og utdanningsdirektør Agder
fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen
fylkeslege
Anne-Sofie Syvertsen
Tore Haus
utdanningsdirektør
Tore K. Haus

Statsforvalteren i Agder, Sosial- og helseavdelingen

Postadresse: 
Postboks 504, 4804 Arendal

Besøksadresse Arendal: Fløyveien 14, Arendal
Telefon sentralbord: 37 01 75 00
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
Utdanningsdirektør Tore K. Haus

Statsforvalteren i Agder sin hjemmeside

Ansatte

Tilsynsrapporter Agder

Tilsynsrapporter – Aust- og Vest-Agder

Tilsynsrapporter – Aust-Agder

Tilsynsrapporter – Vest-Agder

Statsforvalteren i Rogaland

Fylkeslege Rogaland
fylkeslege Janne Dahle-Melhus
fylkeslege
Janne Dahle-Melhus

Statsforvalteren i Rogaland, Helse- og sosialavdeling

Postadresse:
Postboks 59, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger
Telefon sentralbord: 51 56 87 00
Faks: 51 53 00 79
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:


Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Janne Dahle-Melhus

Statsforvalteren i Rogalands hjemmeside

Tilsette

Tilsynsrapporter – Rogaland

Statsforvalteren i Vestland

Tidligere Sogn og Fjordane, Hordaland

Fylkeslege og avdelingsdirektør Vestland
Fylkeslege Sjur Lehman
fylkeslege
Sjur Lehmann

Statsforvalteren i Vestland, Helse- og sosialavdelingen

Post- og besøksadresse Leikanger: Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger 

Postadresse Bergen: Postboks 7310, 5020 Bergen
Besøksadresse Bergen: Statens hus, Kaigaten 9 (inngang Vincens Lunges plass/mot Nonnesetergaten) 

Telefon sentralbord: 57 64 30 00 

Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Sjur Lehmann 

Statsforvalteren i Vestland sin hjemmeside

Tilsette

Tilsynsrapporter Vestland

Tilsynsrapporter – Hordaland

Tilsynsrapporter – Sogn og Fjordane

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Direktør og utdanningsdirektør Møre og Romsdal
Grete Teigland
direktør
Grete Teigland
Maren Ørjasæter Aaland
direktør
Maren I Ørjasæter

Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Helse- og sosialavdelinga

Postadresse: Postboks 2520, 6404 Molde
Besøksadresse: Julsundvn. 9, Molde
Telefon sentralbord: 71 25 84 43
Faks:  71 25 85 10
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, og helse- og omsorgstjenester: 
direktør Grete Teigland

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
utdanningsdirektør Maren Ørjasæter Aaland

Statsforvalteren i Møre og Romsdals hjemmeside

Tilsette

Tilsynsrapporter – Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Trøndelag

 

Fylkeslege og avdelingsdirektør Trøndelag
fylkeslege Jan Vaage
Jan Vaage
helse og omsorg
Frode Kvittem
Frode Kvittem
Oppvekst- og velferdsavdelingen

Statsforvalteren i Trøndelag, Helse- og omsorgsavdelingen, og Oppvekst- og velferdsavdelingen

Postadresse:
 Statsforvalteren i Trøndelag. Postboks 2600, 7734 Steinkjer
Besøksadresse:
Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim
Telefon sentralbord: 74 16 80 00
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Statsforvalteren i Trøndelag hjemmeside

Ansatte

Tilsynsrapporter Trøndelag (fra 2020)

Tilsynsrapporter – Trøndelag

Tilsynsrapporter – Nord-Trøndelag

Tilsynsrapporter – Sør-Trøndelag

Statsforvalteren i Nordland

Fylkeslege og avdelingsdirektør Nordland

Morten Juul Sundnes
fylkeslege
Morten Juul Sundnes

sosial- og vergemålsdirektør Merete Troli
sosial- og vergemålsdirektør
Merete Troli

Statsforvalteren i Nordland,  Helse- og omsorgsavdelingen og Sosial- og vergemålsavdelingen

Postadresse:
Postboks 1405, 8002 Bodø
Besøksadresse:  Fridtjof Nansens vei 11
Telefon sentralbord: 75 53 15 00 / 75 53 15 22
Faks:  75 52 09 77
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet og sosiale tjenester i Nav: 
sosial- og vergemålsdirektør Merete Troli

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder helse- og omsorgstjenester: 
fylkeslege Morten Juul Sundnes

Statsforvalteren i Nordlands hjemmeside

Ansatte

Tilsynsrapporter – Nordland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Tidligere Troms, Finnmark

Fylkeslege og avdelingsdirektør Troms og Finnmark

Fylkeslege Anne Grethe Olsen
fylkeslege Anne Grethe Olsen

utdanningsdirektør Hilde Bremnes
oppvekst- og barneverndirektør
Hilde Bremnes

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Oppvekst- og barnevernsavdelingen, Helse- og sosialavdelingen.

Postadresse: Postboks 700, 9815 Vadsø
Besøksadresse Vadsø:  Grensen 7 og Båtsfjordveien 18, 9800 Vadsø
Besøksadresse Tromsø: Fylkeshuset. Strandveien 13. 9007 Tromsø

Telefon sentralbord: 78 95 03 00

Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
oppvekst- og barneverndirektør Hilde Bremnes

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester i Nav:  
fylkeslege og helse- og sosialdirektør Anne Grethe Olsen

Statsforvalteren i Troms og Finnmark sin hjemmeside

Ansatte

Tilsynsrapporter – Troms og Finnmark

Tilsynsrapporter – Troms

Tilsynsrapporter – Finnmark

Statsforvalternes fellesadministrasjon FMFA

Statsforvalternes fellesadministrasjon leverer administrative tjenester til alle statsforvalterembetene.

Nettside

Ved feil i listene, send en melding til