Helsetilsynet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Tidligere Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud

Fylkeslege og avdelingsdirektør Oslo og Viken
Marianne Skjerven-Martinsen
fylkeslege
Marianne Skjerven-Martinsen
Bente Rygg
avdelingsdirektør
Bente Rygg

Statsforvalteren i Oslo og Viken, Helseavdeling og Sosial- og familieavd.

Postadresser: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325. 1502 Moss
Besøksadresse Moss: Vogts gate 17
Besøksadresse Oslo: Holberg Terrasse, Stensberggata 27
Besøksadresse Drammen: Statens hus, Grønland 12
Telefon sentralbord: 69 24 70 00
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i NAV og barnevern:
avd. dir. Bente Rygg

Statsforvalteren i Oslo og Viken sin hjemmeside

Telefonlister

Tilsynsrapporter Oslo og Viken

Tilsynsrapporter Østfold (til og med 2018)

Tilsynsrapporter – Akershus (til og med 2018)

Tilsynsrapporter – Oslo (til og med 2018)

Tilsynsrapporter – Buskerud (til og med 2018)

Statsforvalteren i Innlandet

Tidligere Hedmark, Oppland

Fylkeslege og direktør

Virksomhetsdirektør Eli Blakstad

virksomhetsdirektør Eli Blakstad

Fylkeslege Harald Vallgårda

fylkeslege
Harald Vallgårda

Direktør Solveig Hansen

direktør Solveig Hansen

Ida Kjerschov Harstad

avdelingsdirektør Ida Kjerschow Harstad

Statsforvalteren i Innlandet, Sosial- og helseavdelingen

Postadresse:
Postboks 987. 2604 Lillehammer
Besøksadresse Lillehammer: Statens hus, Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer
Besøksadresse Hamar:
Statens hus, Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon sentralbord:
61 26 60 00 
Faks: 61 26 61 67
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Virksomhetsområde helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie: direktør Eli Blakstad

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav og barneverntjenester: direktør Solveig Hansen, Sosial - og barnevernavdelingen

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som helse- og omsorgstjenester: Harald Vallgårda, Helse- og omsorgsavdelingen

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling barnevern og familie: Ida Kjerschow Harstad

Statsforvalteren i Innlandet sin hjemmeside

Telefonliste

Tilsynsrapporter – Hedmark (til og med 2018)

Tilsynsrapporter – Oppland (til og med 2018)

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Tidligere Vestfold, Telemark

Fylkeslege og avdelingsdirektør Vestfold og Telemark
 
fung. fylkeslege
Freddy Norman Dahl
utdanningsdir. Kari Evensen
utdanningsdirektør
Kari Evensen

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Avdeling for helse og sosial - Avdeling for oppvekst og opplæring

Postadresse: Postboks 2076, 3103 Tønsberg
Besøksadresse Tønsberg: Anton Jenssensgate 4, Statens park, bygning I
Besøksadresse  Skien: Statens hus, Gjerpensgate 14
Telefon sentralbord: 33 37 10 00
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, helse- og omsorgstjenester:
Sigmund Skei fylkeslege fra 1. februar 2021

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet: 
utdanningsdirektør Kari Evensen

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sin hjemmeside

Telefonliste 

Tilsynsrapporter Vestfold og Telemark

Tilsynsrapporter – Vestfold (til og med 2018)

Tilsynsrapporter – Telemark (til og med 2018)

Statsforvalteren i Agder

Tidligere Aust- og Vest-Agder

Fylkeslege og utdanningsdirektør Agder
fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen
fylkeslege
Anne-Sofie Syvertsen
Tore Haus
utdanningsdirektør
Tore K. Haus

Statsforvalteren i Agder, Sosial- og helseavdelingen

Postadresse:
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse Arendal: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstads vei 1, Arendal
Telefon sentralbord: 37 01 75 00
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
Udanningsdirektør Tore K. Haus

Statsforvalteren i Agder sin hjemmeside

Telefonliste

Tilsynsrapporter Agder

Tilsynsrapporter – Aust- og Vest-Agder (til og med 2018)

Tilsynsrapporter – Aust-Agder til og med 2016

Tilsynsrapporter – Vest-Agder til og med 2016

Statsforvalteren i Rogaland

Fylkeslege Rogaland
fylkeslege Janne Dahle-Melhus
fylkeslege
Janne Dahle-Melhus

Statsforvalteren i Rogaland, Helse- og sosialavdeling

Postadresse:
Postboks 59, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger
Telefon sentralbord: 51 56 87 00
Faks: 51 53 00 79
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:


Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Janne Dahle-Melhus

Statsforvalteren i Rogalands hjemmeside
Telefon og e-post til alle ansatte hos statsforvalteren i Rogaland

Tilsynsrapporter – Rogaland

Statsforvalteren i Vestland

Tidligere Sogn og Fjordane, Hordaland

Fylkeslege og avdelingsdirektør Vestland
fylkeslege Helga Ariansson
fylkeslege
Helga Arianson

Statsforvalteren i Vestland, Helse- og sosialavdelingen

Post- og besøksadresse Leikanger: Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger 

Postadresse Bergen: Postboks 7310, 5020 Bergen
Besøksadresse Bergen: Statens hus, Kaigaten 9 (inngang Vincens Lunges plass/mot Nonnesetergaten) 

Telefon sentralbord: 57 64 30 00 

Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post: 

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester:
fylkeslege Helga Arianson 

Statsforvalteren i Vestland sin hjemmeside

Telefonliste

Tilsynsrapporter Vestland

Tilsynsrapporter – Hordaland (til og med 2018)

Tilsynsrapporter – Sogn og Fjordane (til og med 2018)

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Fylkeslege og utdanningsdirektør Møre og Romsdal
Grete Teigland
direktør
Grete Teigland
Maren Ørjasæter Aaland
utdanningsdirektør
Maren Ørjasæter Aaland

Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Helse- og sosialavdelinga

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde
Besøksadresse: Julsundvn. 9
Telefon sentralbord: 71 25 84 43
Faks:  71 25 85 10
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, og helse- og omsorgstjenester: 
direktør Grete Teigland

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
utdanningsdirektør Maren Ørjasæter Aaland

Statsforvalteren i Møre og Romsdals hjemmeside

Telefonliste

Tilsynsrapporter – Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Trøndelag

Fylkeslege og avdelingsdirektør Trøndelag
fylkeslege Jan Vaage
helse og omsorg
Jan Vaage
velferdsdirektør Erik Stene
oppvekst og velferd
Erik Stene

Statsforvalteren i Trøndelag, Helse- og omsorgsavdelingen, og Oppvekst- og velferdsavdelingen

Postadresse:
 Statsforvalteren i Trøndelag. Postboks 2600, 7734 Steinkjer
Besøksadresse:
Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim
Telefon sentralbord: 74 16 80 00
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Statsforvalteren i Trøndelag hjemmeside

Kontakt oss Statsforvalteren i Trøndelag

Tilsynsrapporter – Trøndelag fra 2018

Tilsynsrapporter – Nord-Trøndelag til og med 2017

Tilsynsrapporter – Sør-Trøndelag til og med 2017

StatsforvalterenNordland

Fylkeslege og avdelingsdirektør Nordland

Morten Juul Sundnes
fylkeslege
Morten Juul Sundnes

sosial- og vergemålsdirektør Merete Troli
sosial- og vergemålsdirektør
Merete Troli

Statsforvalteren i Nordland,  Helse- og omsorgsavdelingen og Sosial- og vergemålsavdelingen

Postadresse:
Statens hus, 8002 Bodø
Besøksadresse:  Moloveien 10
Telefon sentralbord: 75 53 15 00 / 75 53 15 22
Faks:  75 52 09 77
Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet og sosiale tjenester i Nav: 
sosial- og vergemålsdirektør Merete Troli

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder helse- og omsorgstjenester: 
fylkeslege Morten Juul Sundnes

Statsforvalteren i Nordlands hjemmeside


Telefonliste

Tilsynsrapporter – Nordland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Tidligere Troms, Finnmark

Fylkeslege og avdelingsdirektør Troms og Finnmark

Fylkeslege Anne Grethe Olsen
fylkeslege Anne Grethe Olsen

utdanningsdirektør Hilde Bremnes
oppvekst- og barneverndirektør
Hilde Bremnes

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Oppvekst- og barnevernsavdelingen, Helse- og sosialavdelingen.

Postadresse: Statens hus. 9815 Vadsø
Besøksadresse Vadsø:  Statens hus. Damsveien 1. 9815 Vadsø
Besøksadresse Tromsø: Fylkeshuset. Strandveien 13. 9007 Tromsø

Telefon sentralbord: 78 95 03 00

Åpningstid: 8.00–15.45 (15. mai–14. september: 8.00–15.00)
E-post:

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder barnevernet:
oppvekst- og barneverndirektør Hilde Bremnes
assisterende oppvekst- og barneverndirektør Katharine Jakola

Ansvarlig for tilsyn med og klagebehandling som gjelder helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester i Nav:  
fylkeslege og helse- og sosialdirektør Anne Grethe Olsen
assisterende helse- og sosialdirektør Snorre Manskow Sollid

Statsforvalteren i Troms og Finnmark sin hjemmeside

Telefonliste

Tilsynsrapporter Troms og Finnmark

Tilsynsrapporter – Troms (til og med 2018)

Tilsynsrapporter – Finnmark (til og med 2018)

Statsforvalternes fellesadministrasjon FMFA

Statsforvalternes fellesadministrasjon leverer administrative tjenester til alle statsforvalterembetene.

Nettside

Ved feil i listene, send en melding til