Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1310 Treff

Helse Bergen HF - håndtering av blod og blodkomponenter

Helse Bergen HF Barne- og ungdoms-klinikken Habiliteringstenesta for barn og ungdom 2022

Sunnfjord kommune 2022

Sykehuset Innlandet HF DPS Gjøvik - poliklinikk Valdres førerkortvurdering 2022

Sykehuset Innlandet HF – DPS Lillehammer, poliklinikk Otta førerkortvurdering 2022

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i Oslo 2022

Phoenix Helse & International Stem Cell Clinic 2022

Molde kommune, Glomstua omsorgssenter legemiddelhandtering 2022

Verdal kommune NAV-kontoret utmåling av økonomisk stønad og vilkår om aktivitet for unge under 30 år 2022

Agder barne- og familiesenter avdeling Nygårdsveien 2022

Helse Nord-Trøndelag HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Karasjok kommune tilsyn med omsorgsboligene 2021

Helsehuset Røntgen AS stikkprøvetilsyn 2021

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Recoveryakademiet avdeling Hurdalsjøen 2022

Stranda kommune tilsyn med barneverntenesta sitt arbeid med undersøkingar 2022

WeCare Omsorg AS avdeling Sotra tilsyn med helsehjelp 2022

Livio IVF-klinikken Oslo - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2022

Deepsea Yantai tilsyn med den helsemessige beredskapen 2022

Harstad kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021