Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2024 Fra 2020
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

873 Treff

Frogn kommune Nav sitt ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon 2024

Medicus AS - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2024

Stjørdal kommune tilsyn med elektronisk medisineringsstøtte 2024

Bjørnafjorden kommune tilsyn med bruk av medisindispenser hjå heimebuande eldre 2024

Alstahaug kommune tilsyn med bruk av elektronisk medisindispenser til hjemmeboende eldre 2024

Sykehuset Innlandet HF, divisjon Elverum-Hamar, akuttmottak Elverum - tilsyn med kvalitet og forsvarlighet i 2024

Tilsyn - systemrevisjon - Sykehuset i Vestfold HF – Gastromedisinsk poliklinikk - utredning og behandling av pasienter henvist med symptomer fra og med sykdommer i fordøyelsessystemet 2024

Bamble kommune - bruk av elektronisk medisindispenser hos hjemmeboende eldre 2024

Sørlandet sjukehus tilsyn med psykisk helsevern for voksne 2024

Halden kommune Solheim senter tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2024

Sogndal kommune Nav-kontorets ansvar for å tilby tenesta økonomisk rådgjeving til personar i ein vanskeleg økonomisk situasjon 2024

Høyanger kommune Nav-kontorets ansvar for å tilby tenesta økonomisk rådgjeving til personar i ein vanskeleg økonomisk situasjon 2024

Sarpsborg kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Aukra kommune frå tilsyn med medisindispenser ved heimetenesta 2024

Aurora omsorg AS, avdeling Heimly tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige midlertidige asylmottak 2024

Beiarn kommune tilsyn med bruk av elektronisk medisindispenser til hjemmeboende eldre 2024

Hamarøy kommune tilsyn med legevakttjenesten 2024

Randaberg kommune – tilsyn med elektronisk medisineringsstøtte til hjemmeboende eldre 2023

Lier kommune Eikenga avlastning tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2024

Ringerike kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger ved Austjord barneavlastning E 2024