Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1526 Treff

Bremanger kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Verdal kommune tilsyn med innføringen av Helseplattformen 2023

Nord-Aurdal kommune - Interkommunal barnevernstjenesten i Valdres sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Lovisenberg Diakonale Sykehus tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Bærum kommune - tilsyn med legevakt og legevaktssentral 2023

Averøy kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barn sine behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Lier kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Oslo kommune Nav Vestre Aker tilsyn med kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven 2023

Arendal systemtilsyn med Legevakten 2023

Nordlandssykehuset HF tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge 2022

Etne Vindafjord tilsyn med barneverntenesta oppfølging av barn i fosterheim 2023

Fredrikstad kommune Nav behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad 2023

Kongsberg kommune Nav behandling av klager på økonomisk stønad 2023

Oslo kommune bydel Søndre Nordstrand Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Ullensvang kommune tilsyn med Hardanger barneverns oppfølging av barn i fosterheim 2023

Kongsvinger kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når foreldre søker økonomisk stønad 2023

Karlsøy kommune etterlevelse av kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Spiren fertilitetsklinikk tilsyn med håndtering av humane celler og vev beregnet for assistert befruktning 2023

Haugesund kommune arbeid med å forebygge og følge opp vold og overgrep mot beboere i sykehjem 2023

Nes kommune barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023