Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1415 Treff

Råde kommune landsomfattende tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Indre Østfold kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Ørland kommune Brekstad barne- og avlastningsbolig tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2023

Kvinnherad kommune Villatoppen avlastningsbustad helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2022

Hole kommune Skoglia barne- og avlastningsbolig habiliterings og opplæringstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2022

Sogndal kommune Stadheimsgarden tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2022

Levanger kommune tilsyn barneverntjenesten oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Hå kommune sitt arbeid med å forebygge og følge opp vold og overgrep mot beboere i sykehjem 2023

Bjørnafjorden kommune oppfølging av barn i fosterheim 2023

Midtre Gauldal tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad ved NAV Midtre Gauldal 2022

Helse Stavanger HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Risør kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2022

Melhus kommune tilsyn med Melhus barne- og avlastningsbolig 2022

Levanger kommune tilsyn med Regnbuen barne- og avlastningsbolig 2022

Kragerø kommune tilsyn barne- og avlastningsboliger 2022

Færder kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2022

Helse Bergen HF – håndtering av celler og vev 2022

Porsgrunn kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2022

Oslo kommune bydel Ullern tilsyn med Gustav Vigelands vei barne- og avlastningsbolig 2022

Alta kommune ved Avdeling Sandfalltunet avlastningsinstitusjon tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i avlastningsbolig 2022