Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1441 Treff

Kvæfjord kommune barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Alver kommunes oppfølging av barn i fosterheim 2023

Rana kommune tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Sola kommune tilsyn med tjenester til barn i avlastningsbolig 2022

Namsos kommune tilsyn med Lonet avlastningsbolig 2022

Time kommune tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustad 2022

Åsnes kommune Solør barneverntjeneste tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Lindesnes kommune tilsyn med fengselshelsetjenesten ved Agder fengsel, Mandal avdeling 2022

Sola kommune NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Kongsberg kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Vevelstad kommune tilsyn med sykehjem og hjemmetjeneste 2023

Toten Asylmottak, avdeling EMA tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige 2022

Alta kommune ved Nav Alta Kvænangen og Loppa tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Harstad kommune ved Nav Sør-Troms tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Randaberg og Kvitsøy tilsyn med barneverntjenesten i sin oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Lofoten barnevern tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Nordlandssykehuset HFs tilsyn med organisering og gjennomføring av beskrivelse av CT-undersøkelser med høy hastegrad ved enhetene Lofoten og Vesterålen 2022

Lillestrøm kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Porsanger kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Haraldsplass Diakonale Sykehus - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022