Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1350 Treff

Lillesand kommune tilsyn forsvarlig økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven 2022

Åmli kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2022

Alta kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Fürst Medisinsk Laboratorium - smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Jevnaker kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Gjesdal kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge – tilsyn med utskrivningsklare pasienter med liggedøgn 2022

Trondheim kommune - tilsyn økonomisk stønad som nødhjelp - Nav Falkenborg og NAV Lerkendal 2022

Karasjok kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Asker kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker stønad 2022

Rendalen kommune - legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten 2022

Lesja kommune - ernærings og munnhygiene – sykehjem 2022

Indre Ryfylke tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Unilabs laboratoriemedisin AS – smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Folkehelseinstituttet - smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Ås kommune kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Råde kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Oslo kommune bydel Søndre Nordstrand tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Vestre Toten tilsyn med barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Bergen kommune Nav Bergen sør sosiale tenester til personar mellom 17 og 25 år 2022