Gå til innhold

Innhold

Rundskriv

Velg rundskriv for barnevern, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester fra menyen over.

Om den juridiske og faglige status rundskriv, retningslinjer og veiledere har for kommunesektoren på helse- og omsorgsområdet. (pdf) Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 8. mai 2012.

Gå til toppen