Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn – organisasjonskart mai 2023

Statens helsetilsyn – organisasjonskart - på flytskjema:

Leiinga

  • konstituert direktør, Heidi M. Rudi
  • fung. assisterande direktør, Jo Kittelsen

Stab

  • juridisk direktør, Anders Haugland
  • fagdirektør for strategi og samfunn, Erik Stene
  • fagdirektør for kunnskap og analyse, Einar Hovlid
  • kommunikasjonsdirektør, Nina Vedholm

Avdelingane

  • Avdeling for tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene – avdelingsdirektør, Siri Bækkevold
  • Avdeling for tilsyns- og klagesaker i helse- og omsorgstjenesten – avdelingsdirektør, Anne Myhr
  • Avdeling for operativt tilsyn – avdelingsdirektør, Ingerid Herstad Nygaard
  • Avdeling for virksomhetsstyring – avdelingsdirektør, Kirsti Hellesylt

Den sentrale statsforvaltninga og statsforvaltarane

Den sentrale statsforvaltninga og statsforvaltarane -  på flytskjema:

Nivå 1: Kommunal- og distriktsdepartementet – Helse- og omsorgsdepartementet – Arbeids- og inkluderingsdepartementet – Barne- og familiedepartementet
Nivå 2: Helsetilsynet – Helsedirektoratet – Arbeids- og velferdsdirektoratet – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – Utlendingsdirektoratet
Nivå 3: Statsforvaltaren – tilsyn og klagebehandling – Helse- og omsorgstenester / Folkehelsearbeid – Sosiale tenester – Barnevern – Einslege mindreårige i asylmottak

Detaljert skildring av oppgåver og organisering finn du på Oppgåver og organisering – Statens helsetilsyn og Oppgåver og organisering – statsforvaltaren.

Kvart statsforvaltarembete

På statsforvaltarene sine nettstader finst organisasjonskart for embeta.