Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn – organisasjonskart mars 2021

Den sentrale statsforvaltninga og statsforvaltarane

Statens helsetilsyn og statsforvaltarane blir styrte frå tre departement (HOD, ASD og BFD) og har nær kontakt med direktoratsorgana for sosiale tenester, barneverns- og helse- og omsorgstenester. Statsforvaltarane utfører tilsyn og klagebehandling.

Fylkesmannen skiftar navn til statsforvaltaren frå 1. januar 2021.

Kvart statsforvaltarembete

På statsforvaltarene sine nettstader finst organisasjonskart for embeta.