Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn – organisasjonskart august 2022

Den sentrale statsforvaltninga og statsforvaltarane

Statens helsetilsyn og statsforvaltarane blir styrte frå tre departement (HOD, AID og BFD) og har nær kontakt med direktoratsorgana for sosiale tenester, barneverns- og helse- og omsorgstenester. Statsforvaltarane utfører tilsyn og klagebehandling.

Fylkesmannen skifta navn til statsforvaltaren frå 1. januar 2021.

Kvart statsforvaltarembete

På statsforvaltarene sine nettstader finst organisasjonskart for embeta.