Hopp til hovedinnhold

Samarbeidsavtalar

Samarbeidsavtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens helsetilsyn 

Samarbeidsavtale mellom norske tilsynsmyndigheter (pdf) 

Avtale mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om tilsyn med norskledede helsetjenester til norsk personell i militære operasjoner i utlandet 

Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Arbeids- og velferdsetaten

Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Helfo 

Samarbeidsavtale mellom Statens legemiddelverk [1] og Statens helsetilsyn

Samarbeidsavtale mellom Petroleumstilsynet [2] og Statens helsetilsyn (pdf)

[1 ]Direktoratet for medisinske produkter – DMP fra 1. januar 2024.
[2] Havindustritilsynet fra 1. januar 2024.