Hopp til hovedinnhold

Anne Karen Jenum fikk prisen for sin mangeårige innsats for folkehelsearbeidet gjennom forebygging og helseopplysning, først og fremst i bydel Romsås i Oslo. 

I en årrekke har Jenum vært opptatt av temaet sosial ulikhet i helse, og hun har hele tiden hatt den praktiske forebygging og helseopplysningen langt framme. Hun har blant annet vært bydelsoverlege på Romsås i perioden 1997-2004 og har utvist et sterkt engasjement for å løfte folkehelsearbeidet i bydelen. Blant annet står hun bak ”Romsåsprosjektet” (MoRO-Mosjon på Romsås) i samarbeid med bydelsadministrasjonen og en rekke andre aktører. Prosjektet var et kombinert forskningsprogram og folkehelsearbeid.

Forskningsprosjektet gikk ut på å undersøke effekten av en lokalbasert intervensjon for å øke fysisk aktivitet i befolkningen på risikofaktorer for type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. Hun disputerte for den medisinske doktorgraden i 2006 på en avhandling som omhandler resultatet av prosjektet.

- Anne Karen Jenum kan ses på som et samfunnsmedisinens fyrtårn. Romsåsprosjektet har vakt betydelig oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet hun har gjort med levekår i egen bydel er nettopp utført i Karl Evangs ånd, sier medlem av priskomiteen, professor Steinar Westin.

For tiden har Jenum et post.doc. stipend knyttet til Diabetesforskningssenteret ved Aker sykehus, samtidig som hun arbeider deltid som allmennpraktiserende lege på Romsås.

Prisvinners takketale/foredrag 2006: