Hopp til hovedinnhold

Tid: mandag 18. oktober kl. 12.00 - kl. 15.00

Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, Oslo

Programmet for Karl Evang-seminaret 2004 er klart. Følgende foredrag står på programmet:

 • Velkommen
  Helsedirektør Lars E. Hanssen
  Statens helsetilsyn
 • Mat som menneskerettighet – er det viktig for utforming av politikk?
  Professor, dr. philos. Arne Oshaug
  Høgskolen i Akershus
 • Helse som menneskerettighet – internasjonale og nasjonale perspektiver
  Førsteamanuensis, dr. juris Henriette Sinding Aasen
  Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Noen betraktninger om deklarasjonspolitikk og virkelighet
  Tidl. generalsekretær Norsk Folkehjelp, styreleder Forum for utvikling og miljø
  Halle Jørn Hanssen 
 • Reproduktive rettigheter gir seg kroppslige uttrykk 
  Professor, dr. med. Johanne Sundby
  Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Omtrent midtveis i programmet er det pause med forfriskninger og et kulturelt innslag med den nicaraguanske visesangeren Katia Cardenal som synger Prøysen på spansk.

Seminaret avsluttes med at Karl Evangs pris 2004 deles ut.

Karl Evangs pris skal gis til en person eller organisasjon som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitiske spørsmål.

Prisen deles ut av Aslak Syse som er leder for bedømmelseskomitteen.

Møteleder: Fylkeslege Kristian Hagestad, Helsetilsynet i Vest-Agder