Hopp til hovedinnhold

Om seminara

I samband med utdelinga av Karl Evang-prisen heldt Statens helstilsyn i åra 2002–2013 opne seminar. Seminara skulle bidra til å skape debatt og engasjement rundt eit aktuelt tema i Karl Evang si ånd og med relevans for Helsetilsynet sitt arbeid. Det første Karl Evang-seminaret blei arrangert 19. oktober 2002, i høve 100-års-dagen for fødselen hans. Frå 2014 er det Helsedirektoratet som deler ut Karl Evang-prisen.

Karl Evang-seminaret 17. oktober 2013. Stemmerett - Kvinnemakt - Folkehelse.

Program 2013 pdf

Karl Evang-seminaret 20. oktober 2012. Tar vi godt nok vare på barna våre?

Program 2012 pdf

Desse innlegga er tilgjengelege:

Karl Evang-seminaret 20. oktober 2011. Skolehelsetjenesten – til ståkarakter?

Program 2011 pdf

Desse innlegga er tilgjengelege:

Karl Evang-seminaret 19. oktober 2010. Hva er godt nok kommunalt barnevern?

Program 2010 pdf

Desse innlegga er tilgjengelege:

Karl Evang-seminaret 20. oktober 2009. Velferdsstat i finanskrise. 

Program 2009 pdf

Desse innlegga er tilgjengelege:

Karl Evang-seminaret 14. oktober 2008. Diskrimering.

Program 2008 pdf

Desse innlegga er tilgjengelege:

Karl Evang-seminaret 23. oktober 2007. "Psykiatri og farlighet"

Program pdf

Desse innlegga er tilgjengelege:

Karl Evang-seminaret 19. oktober 2006. Vold mot barn, en utfordring for hjelpeapparatet

Program pdf

Takketale/foredrag av prisvinnar 2006:

Karl Evang-seminaret 19. oktober 2005. Fattigdom og helse. "Å bedre levestandarden er framleis et av de viktigste ledd i arbeidet for å bedre folkehelsa”

Program pdf

Desse innlegga er tilgjengelege:

Karl Evang-seminaret 18. oktober 2004: Helse som menneskerettighet - for Kong Salomo og Jørgen Hattemaker?

Program
Desse innlegga er tilgjengelege:

Karl Evang-seminaret 2003: Hiv/aids i 20 år: en grenseløs trussel

Programmet for seminaret framgår av pressemelding 9/2003  frå Helsetilsynet, og desse innlegga er tilgjengelege:

Karl Evang-seminaret 2002: Mannen, makten og menneskesynet

Programmet for seminaret framgår av pressemelding nr 9/2002 frå Helsetilsynet.
 
Fleire av innlegga ved seminaret 2002 er seinare publisert slik dei ble haldne eller i litt omarbeidd form: 

  • Foredrag av Siv Frøydis Berg i NRK, P2-akademiet 
  • Kronikk av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 
  • Innlegg av Per Fugelli i Utposten Ikke tilgjengelig på nett.