Hopp til hovedinnhold

25. november arrangerer RHF-ene og Helsetilsynet en konferanse der målet er å dele erfaringer som kan bidra til å styrke tjenestetilbudet til pasienter med ROP-lidelser.

Ledere og ansatte i helseforetakene vil gi eksempler fra forbedringsarbeid med vekt på oppfølgingsarbeid etter

  • det landsomfattende tilsynet i 2017 og 2018 og
  • varsler fra psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling om alvorlige hendelser

Foredragsholdere med pasient- og/eller pårørendeerfaringer er invitert til å si noe om hvordan de har opplevd tjenestene og å dele tanker om hvordan tjenestene bør fungere. 

Statens helsetilsyn dekker konferanseutgifter for alle påmeldte deltakere som møter på konferansen. Det er bindende påmelding 

Reiseutgifter og eventuelle overnattinger organiseres og dekkes av den enkelte deltaker.

Program (pdf)