Hopp til hovedinnhold

Tilsyn er ett av flere virkemidler som skal bidra til virkningsfulle og trygge tjenester til pasienter og brukere. Jobben med å ivareta pasientsikkerhet må ledere og ansatte i gjøre selv. 

I denne rapporten gir vi innblikk i forbedringsarbeidet etter det landsomfattende tilsynet med somatiske akuttmottak og deres identifisering og behandling av pasienter med sepsis som pågikk i perioden 2016–2018. Fylkesmennene konstaterte brudd på regelverket og mangelfull pasientsikkerhet i alle de undersøkte helseforetakene. Det var behov for omfattende oppfølging.  

Hvordan få til virkningsfull og varig endring til beste for pasientene? Er det noen kjennetegn eller suksesskriterier som går igjen, og som det er mulig å lære av? Statens helsetilsyn har fått ledere i to av helseforetakene til å dele sine erfaringer med hvordan de praktiserte endringsledelse ved sykehusene etter sepsistilsynet. Vi spurte dem også: Hva skal til for at tilsyn bidrar til forbedring?

Selve tilsynet er oppsummert i «Sepsis – ingen tid å miste», rapport fra Helsetilsynet 1/2018.

Nøkkelen til virkningsfull og varig endring ligger hos virksomhetene. Pasienter med sepsis – får de raskere behandling akuttmottak? Oppfølgingen av landsomfattende tilsyn 2016–2018

PDF

Nøkkelen til virkningsfull og varig endring ligger hos virksomhetene. Pasienter med sepsis – får de raskere behandling i akuttmottak? Oppfølgingen av landsomfattende tilsyn 2016–2018

Rapport fra Helsetilsynet 8/2019

Bilde av forsiden