Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

Nøkkelen til virkningsfull og varig endring ligger hos virksomhetene. Pasienter med sepsis – får de raskere behandling akuttmottak? Oppfølgingen av landsomfattende tilsyn 2016–2018

PDF

Rapporten i epub-format

Epub

Sepsis – ingen tid å miste. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016–2018 med spesialisthelsetjenesten: helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres identifisering og behandling av pasienter med sepsis

Rapport fra Helsetilsynet 1/2018 Sammendrag, tilsynsrapporter, veileder for tilsynet og epub versjon

Bilde av forsiden

Ja, pasienter med blodforgiftning får raskere behandling, men …

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

«Stopp sepsis». Blodforgiftning krever rask behandling.

Artikkel fra Tilsynsmelding 2017
PDF

Det landsomfattende tilsynet med somatiske akuttmottak og deres identifisering og behandling av pasienter med sepsis (sepsistilsynet) pågikk i perioden 2016–2018. Tilsynet er oppsummert i «Sepsis – ingen tid å miste», Rapport fra Helsetilsynet 1/2018.

Fylkesmennene hadde konstatert brudd på regelverket og mangelfull pasientsikkerhet i alle de undersøkte helseforetakene. Denne rapporten viser hvordan det så ut i helseforetakene henholdsvis åtte og fjorten måneder etter tilsynsbesøket.

I litt over 60 prosent av sykehusene var resultatene fortsatt ikke tilfredsstillende ca. fjorten måneder etter tilsynsbesøk. Men storparten av helseforetakene hadde arbeidet godt med å følge opp etter sepsistilsynet, for å sikre god ivaretakelse av pasientene i tråd med gjeldende retningslinjer.

I denne rapporten beskriver også ledere i to sykehus hvordan virksomhetene gikk frem for å følge opp funn i sepsistilsynet; hvordan de fikk til endring som trygger pasientsikkerheten. Tydelig og tilstedeværende ledelse som imøtekommer fortløpende endringsforslag fra pasientnært helsepersonell, er trukket frem som en viktig suksessfaktor.

Tilsyn er ett av flere virkemidler som skal bidra til virkningsfulle og trygge tjenester til pasienter og brukere. Ulike statlige virkemidler bør ses i sammenheng.

Selve jobben med å ivareta pasientsikkerhet må virksomhetene gjøre selv.