Hopp til hovedinnhold

Rapporten «Når muligheten til å gi kan redde liv» oppsummerer tilsyn med 26 donorsykehus og én transplantasjonsvirksomhet i årene 2015-2018.

Helsetilsynet avdekket at ledelsen ved helseforetakene i varierende grad hadde ledet og styrt oppgaver knyttet til organdonasjon og/eller transplantasjon. Tilsynet ga et klart bilde av at donoransvarlige leger, donoransvarlige sykepleiere, transplantasjonskoordinatorer og ressurspersoner tok et selvstendig ansvar for sine aktuelle oppgaver.

Mangelfull praksis og hendelser knyttet til organdonasjon og transplantasjon kan få store konsekvenser for pasientsikkerheten, både direkte i pasientbehandlingen og indirekte ved svekket tillit i befolkningen til donorsykehus og transplantasjonsvirksomhet.

Tilsynet avdekket følgende forbedringsområder som ledelsen bør følge opp ved å:

  • planlegge og organisere aktiviteten
  • utarbeide rutiner og retningslinjer for oppgavene som følger av å organisere donorsykehus og /eller transplantasjonsvirksomhet
  • beskrive oppgaver, ansvar og myndighet for donoransvarlig sykepleier, donoransvarlig lege og eventuelt annet involvert personell
  • følge opp og dokumentere opplæring og kompetanse
  • gjennomgå aktiviteten ved donorsykehus/transplantasjon systematisk og jevnlig.

«Når muligheten til å gi kan redde liv». Oppsummeringsrapport etter tilsyn med donorsykehus og transplantasjonsvirksomhet 2015–2018

Rapport fra Helsetilsynet 1/2019

Bilde av forsiden