Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn har oppsummert tilsynserfaringer fra fire alvorlige tilsynssaker. Sakene handler om barn i barnevernet med store omsorgs- og helseutfordringer. Barna i sakene uttrykte seg med handlinger som fikk svært alvorlige konsekvenser for dem selv og andre.

Barn i denne gruppen har behov for og krav på forsvarlig omsorg og behandling fra barnevern- og helsetjenesten samtidig. Statens helsetilsyn kan ikke se at det i dag finnes tiltak som har tilstrekkelig tilgjengelighet, kompetanse og nødvendige juridiske rammer til å gi disse barna forsvarlig og god omsorg. Det mangler et tverrfaglig sammensatt tiltak med felles ansvar som eksplisitt skal gi tjenester til denne gruppen barn.

Omsorg og rammer. Når barn trenger mer.

PDF
Omsorg og rammer. Når barn trenger mer

Rapport fra Helsetilsynet 9/2019

Bilde av forsiden