Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

Omsorg og rammer. Når barn trenger mer.

PDF

I denne rapporten har Statens helsetilsyn tatt utgangspunkt i fire tilsynssaker med alvorlige hendelser. Tilsynssakene handler om barn som er i sårbare livssituasjoner. De uttrykker seg med særlig utfordrende handlinger og trenger hjelp fra barnevernstjeneste og psykisk helsetjeneste samtidig. Dette stiller store krav til faglighet, samarbeid og arbeid med sikkerhet for tjenesteapparatet.

Da vi startet gjennomgangen, fokuserte vi særlig på tjenestenes samhandling og håndtering av risiko. Vi fant et utfordringsbilde som var mer komplekst. Helheten var mer enn summen av delene.

Helsetilsynet mener det mangler et tverrfaglig sammensatt tiltak med felles ansvar som eksplisitt har denne gruppen barn som sin målgruppe. Det mangler et tiltak som har tilstrekkelig tilgjengelighet, kompetanse og nødvendige juridiske rammer for sin virksomhet.