Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn har behandlet tilsynssaker som gjelder rekvirering og behandling med legemiddelet Botox. Det stilles krav etter lov og forskrift til både leger som rekvirerer legemiddelet og til sykepleiere som injiserer dette.

I en tilsynssak mot en lege la vi til grunn at legen etter avtale med sykepleieren hadde rekvirert Botox i kvanta til hennes klinikk, for behandling av et ukjent antall pasienter. Både rekvireringen og injeksjonsbehandlingen fant sted uten at legen var i kontakt med pasientene eller i nærheten av den aktuelle klinikken. Statens helsetilsyn vurderte at legens rekvirering av Botox uten pasientkontakt var uforsvarlig. Vi kom også til at legens manglende kontroll og tilsyn med sykepleieren som sin medhjelper var uforsvarlig. På bakgrunn av dette fikk legen en advarsel.

Sykepleieren han rekvirerte legemiddelet til, fikk også en advarsel, da hun hadde gått ut over sitt kompetanseområde ved å behandle pasienter med Botox uten at det forelå en konkret vurdering fra lege.

Rekvirering og behandling med Botox - advarsel til lege

Behandling med Botox - advarsel til sykepleier

Lege overlot til sykepleier å avgjøre behandling med Botox og velge legemiddel m.m. – advarsel til legen