Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen i Vestland, Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn har i dag lagt frem resultatene fra gjennomgangen av «Tolga-saken». Gjennomgangen er gjort på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Bakgrunn

Det var en rekke medieoppslag om tre personer i Tolga kommune som hadde fått vergemål mot sin vilje. Det ble stilt spørsmål ved omstendighetene ved diagnostiseringen av personene og ved registrering som grunnlag for rammetilskudd.  Det førte til at de nevnte departementene besluttet at det skulle foretas en felles oppfølging og undersøkelse av saken. KMD skulle være koordinerende departement og Fylkesmannen i Hordaland (nå Vestland) skulle koordinere arbeidet.

Gjennomgangen har vist mangler i saksbehandlingen på alle områder og nivå som er undersøkt

  • Manglende dialog og medvirkning
  • Feilført diagnose og diagnoser brukt feil
  • Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålene vært opphevet tidligere.
  • Feil ved kommunens registrering som grunnlag for rammetilskudd

Resultatene etter gjennomgang av Tolga-saken. Rapport fra Statens sivilrettsforvaltning

Statens helsetilsyns gjennomgang av diagnostiseringen av tre brødre fra Tolga. (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 11.2.2019

Gjennomgang av Fylkesmannens saksbehandling i tilsynssak. (pdf) Brev fra Statens helsetilsyn til Fylkesmannen i Hedmark 11.2.2019

«Tolga saken - samleside»

Nyheter, brev og publikasjoner i "Tolga-saken"