Hopp til hovedinnhold

Etter oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Statens helsetilsyn gjennomgått barnevernets oppfølging av de to jentene som bodde på institusjonen og som senere døde. Formålet med gjennomgangen har vært å bidra til samfunnsmessig læring og utvikling på barnevernsområdet.

I begge sakene fant vi svikt av ulik karakter både i den kommunale barneverntjenesten, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og i barnevernsinstitusjonene. Materialet i redegjørelsen er basert på taushetsbelagte opplysninger om jentene og deres familier. Selve redegjørelsen som er sendt departementet som svar på oppdraget, er derfor unntatt offentlighet.

For å oppnå hovedhensikten med gjennomgangen; å lære av det vi har sett, offentliggjør vi en versjon uten taushetsbelagt informasjon.