Hopp til hovedinnhold

Mange tjenester har stengt ned tilbud eller lagt om driften til telefon- og videokontakt under korona-pandemien. Hvordan påvirker det deg? Helsetilsynet samarbeider med organisasjoner i Brukerrådet i Helsetilsynet for å undersøke hvordan du har opplevd tjenestetilbudet under pandemien og hvilke konsekvenser endringer har hatt for din helse og livskvalitet.

Organisasjonen Voksne for barn har intervjuet ungdommer om hva de har opplevd, og Landsforeningen for barnevernsbarn skal også snakke med noen av sine medlemmer.

Resten av brukerorganisasjonene sender ut en spørreundersøkelse til medlemmene sine 1. september. Undersøkelsen er åpen til 15. september.

«Vi i Helsetilsynet har ansvar for å gjøre tilsyn med tjenestene. Vi trenger å vite hvor skoen trykker. Jo flere brukerorganisasjoner som samarbeider om undersøkelsen, og jo flere som svarer, jo sterkere grunnlag får vi for å gjøre tiltak», sier direktør i Helsetilsynet Jan Fredrik Andresen.

Resultatene blir publisert i en samlerapport fra Helsetilsynet i løpet av høsten.