Hopp til hovedinnhold

Tilsynsmyndighetene ved Statens helsetilsyn og fylkesmannen følger med på at helse- og omsorgstjenestene er forsvarlige.

Spredning av koronavirus og følgene av de tiltak som blir iverksett for å håndtere denne ekstraordinære situasjonen, medfører betydelige utfordringer både for helse- og omsorgstjenestene, men også for andre offentlige tjenester som barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav.

I helse- og omsorgstjenestene er det i denne situasjonen behov for ekstraordinære tiltak for å sikre best mulig kapasitet til å gi helsehjelp til virussmittede og andre pasienter, og for å hindre spredning av smitte. Dette får betydning for både behandling av virussmittede og helsetjenestetilbudet til andre pasienter og brukere. Tiltakene kan blant annet innebære redusert tilgjengelighet til helsetjenester, nye arbeidsprosesser, annen bruk av medisinsk utstyr, andre kompetansekrav til helsepersonell og annen organisering av tjenestene enn det som er vanlig.

Ordinære tilsynsaktiviteter kan ikke prioriteres i situasjonen landet er i. Fylkesmannen og Statens helsetilsyn vil imidlertid fortsatt følge nøye med helse- og omsorgstjenestene.  Fylkesmannen mottar klager og meldinger om forhold som kan medføre risiko, og de bruker denne informasjonen til å bistå og veilede tjenestene til å bedre sikkerhet og kvalitet. Statens helsetilsyn mottar varsler om svært alvorlige hendelser fra pasienter, pårørende, brukere og fra virksomheter som gir helse- og omsorgstjenestene. Det varsles når det er mistanke om forhold eller hendelser som kan ha bidratt til dødsfall eller svært alvorlig skade. Flere pasienter, pårørende og brukere som varsler alvorlige hendelser, har allerede en pågående eller avsluttet tilsynssak hos fylkesmannen. Det er ikke nødvendig eller hensiktsmessig å både be fylkesmannen om en vurdering og varsle Statens helsetilsyn om det samme forholdet, da tilsynsmyndighetene samarbeider godt om hvordan alvorlige hendelser best bør følges opp.

Noen av hendelsene kan omhandle forhold knyttet til virusepidemien, og hvordan helse- og omsorgstjenestene håndterer de økte behovene. Ved å ha oversikt over alvorlige hendelser og risikoforhold som vi får kjennskap til på annen måte, vil fylkesmennene og Statens helsetilsyn bidra til å avdekke særlig risiko som kan ha betydning for hvordan helse- og omsorgstjenestene og helsemyndighetene ellers iverksetter tiltak for å redusere risiko så mye som mulig.

Informasjon til pasienter og pårørende i forbindelse med koronapandemien

Tekst

Tilsynsmyndighetene ved Statens helsetilsyn og fylkesmannen følger med på at helse- og omsorgstjenestene er forsvarlige.

Spredning av koronavirus og følgene av de tiltak som blir iverksett for å håndtere denne ekstraordinære situasjonen, medfører betydelige utfordringer både for helse- og omsorgstjenestene, men også for andre offentlige tjenester som barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav.

I helse- og omsorgstjenestene er det i denne situasjonen behov for ekstraordinære tiltak for å sikre best mulig kapasitet til å gi helsehjelp til virussmittede og andre pasienter, og for å hindre spredning av smitte. Dette får betydning for både behandling av virussmittede og helsetjenestetilbudet til andre pasienter og brukere. Tiltakene kan blant annet innebære redusert tilgjengelighet til helsetjenester, nye arbeidsprosesser, annen bruk av medisinsk utstyr, andre kompetansekrav til helsepersonell og annen organisering av tjenestene enn det som er vanlig.

Ordinære tilsynsaktiviteter kan ikke prioriteres i situasjonen landet er i. Fylkesmannen og Statens helsetilsyn vil imidlertid fortsatt følge nøye med helse- og omsorgstjenestene.  Fylkesmannen mottar klager og meldinger om forhold som kan medføre risiko, og de bruker denne informasjonen til å bistå og veilede tjenestene til å bedre sikkerhet og kvalitet. Statens helsetilsyn mottar varsler om svært alvorlige hendelser fra pasienter, pårørende, brukere og fra virksomheter som gir helse- og omsorgstjenestene. Det varsles når det er mistanke om forhold eller hendelser som kan ha bidratt til dødsfall eller svært alvorlig skade. Flere pasienter, pårørende og brukere som varsler alvorlige hendelser, har allerede en pågående eller avsluttet tilsynssak hos fylkesmannen. Det er ikke nødvendig eller hensiktsmessig å både be fylkesmannen om en vurdering og varsle Statens helsetilsyn om det samme forholdet, da tilsynsmyndighetene samarbeider godt om hvordan alvorlige hendelser best bør følges opp.

Noen av hendelsene kan omhandle forhold knyttet til virusepidemien, og hvordan helse- og omsorgstjenestene håndterer de økte behovene. Ved å ha oversikt over alvorlige hendelser og risikoforhold som vi får kjennskap til på annen måte, vil fylkesmennene og Statens helsetilsyn bidra til å avdekke særlig risiko som kan ha betydning for hvordan helse- og omsorgstjenestene og helsemyndighetene ellers iverksetter tiltak for å redusere risiko så mye som mulig.